Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
T.C. BARTIN İCRA DAİRESİ 2019/201 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Okunma:

11.07.2019 14:36

T.C.

BARTIN

İCRA DAİRESİ

2019/201 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri            : Bartın ili Merkez İlçesi Topluca Köyü Boğaz Mevkii 106 Ada 28 Parsel 1.871,63 m2 yüzölçümnde olup ana taşınmaz niteliği " İki Katlı Ahşap Ev ve Bahçesi " İrtifak hanesinde TEK genel müdürlüğü lehine planında olduğu gibi 800 m2 lik saha üzerinde irtifak hakkı vardır" yazılıdır.Beyanlar hanesinde "2. derece askeri yasak bölge içindedir" yazılıdır.Tamamı borçluya aittir.Satışa ilişkin dosyada mevcut 08/04/2019tarihli bilirkişi raporuna göre taşınmaz Bartın Belediyesi Mücavir alan dışındadır, hali hazır durumu, değeri   Taşınmaz üzerinde iki katlı kargir bina enkazı var, alt kat taş duvarlı, üst kat tuğla duvarlı, çevre ve taşıyıcı döşemeler dahil ahşap kısmı ve doğramalar çürümüş,Tarım arazisi vasfındaki taşınmazların değerinin hesaplanmasında gelir metodu yöntemi uygulanacağı yörede yaygın üretim tarzı ve yetiştirilen ürünler %5 Kapitilasyon faiz oranı dikkate alındığı,taşınmaz köy yerleşim yerinde ve yola bağlantısı olması nedeniyle %30 objektif değer artışı uygulanacaktır.1 yılllık net gelir(rant):1486,30/2=743,15/da 1m2 için 743,15/1000=0,743 TL %5 kapitilasyon faiz oranı dikkate alındığında 1m2 arazinin değeri arazi değeri=arazi rantı/kapitilasyon faiz oranı=0,743/0,05=14,86TL/m2, %30 Ojbektif değer artışlı arazi değeri:14,86TL/m2x1,30=19,31 TL Dosyada mevcut taşınmazın tapu kaydında taşınmazın üzerine Türkiye Elektrik Kurumu lehine 800m2 irtifak tesis edildiği görülmüştür.Bu nedenle taşınmazın değerinde %25 değer kaybı oluşacağından, taşınmazın arsa değeri:19,31TL/m2x1.871,63m2(1-0,25)=27.105,88 TL -Bina enkaz değeri 8.000,00 TL Taşınmaz Toplam değeri =35.105,88 TL Yüzölçümü          : 1.871,63 m2  (Ana taşınmaz yüzölçümü)

İmar Durumu    : Bartın İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 26/04/2019 tarih E5119 yazılarında " 1/250000 Ölçekli Çevre Düzeni Planından Orman Alanı ve Askeri Güvenlik Bölgesi olarak görüldüğüne ilişkinyazısı dosyada mevcut

Kıymeti                : 35.105,88 TL                                           KDV Oranı   : %18

Kaydındaki Şerhler/İrftiak/Beyan: Tüm şerh, irtifakve beyanlarla birlikte

İrtifak, T.E.K GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LEHİNE PLANINDA OLDUĞU GİBİ 800 M2 LİK SAHA ÜZERİNDE İRTİFAK HAKKI VARDIR (Başlama Tarih:17/06/1992,Bitis Tarih:17/06/1992 -Süre:-) TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU TEK,

Beyan, 3303 SAYILI KANUNUN 3.MADDESİ GEREĞİNCE İDARENİN VE RUHSAT SAHİPLERİNİN MADEN ARAMA VE İŞLETME FAALİYETLERİNE MÜDAHELE EDİLEMEZ VE BUNDAN DOĞACAK ZARARLARDA MÜLKİYET HAKKINA DAYANILARAK BİR HAK VE TAZMİNAT İDDİASINDA BULUNULAMAZ,

Beyan 1)2.DERECE ASKERİ YASAK BÖLGE İÇİNDEDİR 20/05/1995 Y.NO:1270,20/06/1995 - 1270

1. Satış Günü     : 20/08/2019 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü     : 20/09/2019 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri             : Bartın Adliyesi Otopark Girişi-Otopark Nizamiye Binası Önü-Merkez/Bartın

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                Satış şartları :

                1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

                2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır.Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satış harcının ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.(Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

                3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

                4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.     

                5- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

                6- İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.

                7- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

                8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/201 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

B.V. 2019/192

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin

1568904923.442019-09-19 17:55:23